synergie-chemie.cz

Spolupráce
při nakládání
s chemickými látkami v ČR

 

Ke stažení

Tato část portálu obsahuje materiály v českém jazyce, které jsou strategické povahy, vztahují se k procesu synergií anebo ovlivňují naplňování jednotlivých nástrojů k nakládání s chemickými látkami. Zároveň přináší i osvětové a informační materiály vztahující se k synergiím, publikace a archiv novinek.

Nejedná se o zákony a EU legislativu, ty jsou uvedeny v části Legislativa.

Materiály ke stažení