synergie-chemie.cz

Spolupráce
při nakládání
s chemickými látkami v ČR

 

Aktuality

Archiv

Rok: 2014


Minamatská úmluva slaví rok od podpisu

10.10.2014 | Další informace...

Minamatská úmluva o rtuti slaví 10. října 2014 první výročí od svého podpisu. Co se od té doby změnilo?


10. zasedání Výboru pro hodnocení POPs

6.10.2014 | Další informace...

10. zasedání Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů (POPRC) se uskuteční v Římě ve dnech 27.-30. října 2014.


Zúčastněte se národní soutěže

1.10.2014 | Další informace...

Soutěž SYNERGIE 2014 vyhlášená u příležitosti 10. výročí vstupu v platnost Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech.


Zasedání ke rtuti v Thajsku

15.9.2014 | Další informace...

Šesté zasedání Mezivládního vyjednávacího výboru (INC6) k Minamatské úmluvě o rtuti.Zpět