synergie-chemie.cz

Spolupráce
při nakládání
s chemickými látkami v ČR

 

10. zasedání Výboru pro hodnocení POPs

10. zasedání Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů (POPRC) se uskuteční v Římě ve dnech 27.-30. října 2014.


10. zasedání Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů (POPRC) se uskuteční v Římě ve dnech 27.-30. října 2014. Jednání vyhodnotí řidicí dokument pro pentachlorfenol a jeho soli, profil rizik pro dekabromdifenyleter a návrh zařazení dikofolu do příloh úmluvy. Projedná rovněž zprávy o náhradách perfluoroktansulfonátu v různých aplikacích. Další informace o jednání jsou k dispozici na stránkách Výboru včetně jednacích dokumentů v angličtině.

6.10.2014


Zpět