synergie-chemie.cz

Spolupráce
při nakládání
s chemickými látkami v ČR

 

Zúčastněte se národní soutěže

Soutěž SYNERGIE 2014 vyhlášená u příležitosti 10. výročí vstupu v platnost Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech.


Národní centrum pro toxické látky Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s odborem environmentálních rizik a ekologických škod a odborem mezinárodních vztahů Ministerstva životního prostředí (MŽP) vyhlašují národní soutěž pro všechny mladé v České republice. Cílem soutěže je zmapovat stravovací zvyklosti mladé populace v České republice a zvýšit informovanost o nástrojích, které chrání lidské zdraví a životní prostředí před toxickými látkami.

Soutěž se vyhlašuje u příležitosti 10. výročí vstupu v platnost Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, prvního výročí od podpisu Minamatské úmluvy o rtuti a aktivit vedoucích k posílení procesu spolupráce v oblasti chemických látek na národní úrovni.

Soutěží se on-line v termínu 20. října až 19. listopadu 2014 s telefonickým kontaktem soutěžících v období 21. října až 4. prosince 2014. Na vítěze soutěže čekají finanční odměny a věcné ceny. Více informací k soutěži, podpůrné materiály a plné znění pravidel soutěže najdete na http://www.synergie-chemie.cz/soutez

1.10.2014


Zpět