synergie-chemie.cz

Spolupráce
při nakládání
s chemickými látkami v ČR

 

Zasedání ke rtuti v Thajsku

Šesté zasedání Mezivládního vyjednávacího výboru (INC6) k Minamatské úmluvě o rtuti.


V thajském Bangkoku se v termínu 3.-7. listopadu 2014 uskuteční šesté zasedání Mezivládního vyjednávacího výboru (INC6) k Minamatské úmluvě o rtuti. Cílem jednání je přispět k rychlejšímu a hladšímu vstupu v platnost, nastavit jednotná pravidla a podpořit další státy v ratifikačním procesu. Jednání bude posuzovat sekretariátem připravené materiály k organizaci a administraci úmluvy včetně financování, a podklady k národním povinnostem a závazkům (pravidla dovozu, registrace výjimek, podávání zpráv, sběr informací a monitorování pro národní inventuru a další materiály).

Více informací o jednání včetně jednacích materiálů je v angličtině k dispozici na stránkách Minamatské úmluvy.

15.9.2014


Zpět