synergie-chemie.cz

Spolupráce
při nakládání
s chemickými látkami v ČR

 

Úvod

Vítejte na stránkách portálu synergie-chemie.cz

Cílem tohoto portálu je lépe porozumět oblasti chemických látek v České republice, přispět k poznání dostupných nástrojů týkajících se chemických látek a přinést informace o mezinárodním dění v této oblasti. Chceme také lépe spolupracovat.

Proč?

Hlavním cílem spolupráce v oblasti chemických látek je lépe chránit zdraví a životní prostředí před negativními dopady toxických látek – zamezit jejich výskytu a únikům, omezit nebo nastavit jejich použití ve výrobcích, či zacházení s odpady, jež toxické látky obsahují. A také lépe a účelněji využívat prostředky a zdroje, které vydáváme na ochranu životního prostředí a zdraví, protože se jejich množství neustále snižuje.

Česká republika je země s bohatou chemickou historií i současností. Chemické látky všichni denně využíváme a spotřebováváme ve formě kosmetických přípravků, pohonných a stavebních hmot, léků, barev, textilu, prostředků na ochranu rostlin a dalších výrobků. Měli bychom proto také vědět, jaká pravidla slouží k tomu, abychom s chemickými látkami nakládali správně a bezpečně.

Na portálu dále najdete i informace o akcích v České republice, které souvisejí s chemickými látkami.

 


» Archiv